Rabu, 4 November 2009

SISTEM GANJARAN PENJAWAT AWAM

  • Kerajaan dalam usaha merangka untuk memperkenalkan Sistem Ganjaran Untuk Penjawat Awam. Sistem ini diharap memberi motivasi dan pemangkin untuk kita sebagai penjawat awam untuk menerapkan nilai budaya kerja berprestasi tinggi.
  • Dalam sisitem yang bakal diperkenalkan ini, teras utama yang akan dititik beratkan adalah petunjuk prestasi (KPI). Sistem ini lebih menjurus, objektif dan fokus dalam mengukur prestasi seseorang penjawat awam. Penilaian yang diberikan berasas dan telus dalam pemberiaan merit atau markah.

  • Apapun, bentuk sisitem yang bakal diperkenalkan hasrat kerajaan adalah menerapkan peningkatan mutu kerja, budaya cemerlang dan peningkatan prestasi sebagai perkara utama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan