Selasa, 28 Ogos 2012

TEMA HARI KEMERDEKAAN 1970 - 20111970 :  Muhibah dan Perpaduan
1971 :  Masyarakat Progresif
1972 :  Masyarakat Adil
1973 :  Masyarakat Berkebudayaan Malaysia
1974 :  Sains dan Teknologi Alat Perpaduan

1975 :  Masyarakat Berdikari
1976 :  Ketahanan Rakyat
1977 :  Bersatu Maju
1978 :  Kebudayaan Sendi Perpaduan
1979 :  Bersatu Berdisiplin
1980 :  Berdisiplin Berbakti
1981:   Berdisiplin Berharmoni
1982 :  Berdisiplin Giat Maju
1983 :  Bersama Ke Arah Kemajuan
1984 :  Amanah Asas Kejayaan
1985 :  Nasionalisme Teras Perpaduan
1986 :  Bangsa Tegas Negara Teguh
1987 :  Setia Bersatu Berusaha Maju
1988 :  Bersatu
1989 :  Bersatu
1990 :  Berjaya
1991 :  Wawasan 2020
1992 :  Wawasan Asas Kemajuan
1993 :  Bersatu Menuju Wawasan
1994 :  Nilai Murni Jayakan Wawasan
1995 :  Jatidiri Pengerak Wawasan
1996 :  Budaya Penentu Kecapaian
1997 :  Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
1998 :  Negara Kita, Tanggungjawab Kita
1999 :  Bersatu Ke Alaf Baru
2000-2006 :  Keranamu Malaysia
2007 :  Malaysiaku Gemilang
2008 :  Perpaduan Teras Kejayaan
2009 : 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
2010 :  1 Malaysia Menjana Transformasi
2011 :  1Malaysia : Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera