INFO BAHAGIAN

OBJEKTIF BAHAGIAN
 • Meningkatkan kesedaran , keyakinan dan minat di kalangan masyarakat awam terhadap penggunaan produk kraf keluaran tempatan.
 • Memelihara, menjaga dan meningkatkan imej Kraftangan Malaysia melalui pendekatan perhubungan awam dan komunikasi korporat yang teratur dan bermaklumat.
 • Mengendali dan megurus khidmat hubungan pelanggan serta aduan awam Kraftangan Malaysia secara berkesan.
 • Memastikan aktiviti Kraftangan Malaysia mendapat publisiti meluas melalui media massa. 
 • Memastikan khalayak kumpulan sasar menerima dan memahami program aktiviti Kraftangan Malaysia.
 • Memelihara dan menjaga hubungan, seiring dengan program aktiviti KPK.
BIDANG TUGAS
 • Pengumpulan dan kemas kini data mel
 • Mengurus jemputan tetamu majlis majlis rasmi
 • Urusan protokol
 • Semakan teks hebahan
 • Urusan dengan KPK
 • Urusan aduan awam
 • Urusan khidmat pelanggan dan pertanyaan kaunter
 • Liputan/Wawancara/Siaran Langsung
 • Prosedur urusan publisiti media menggunakan Garis Panduan Etika Berurusan Dengan Media
 • Acara Mesra Media
 • Urusan hebahan dan jemputan
 • Menyediakan kit media
 • Urusan pendaftaran media
 • Urusan persiapan dan perjalanan sidangmedia
 • Merekod siaran berbentuk publisiti
 • Mengurus penerbitan korporat sewaktu program promosi atau pameran
 • Menyediakan corporate booklet/Penulisan rencana atau advertorial
 • Mengurus blog bahagian dan blog Ketua Pengarah
 • Mengurus laman sosial Kraftangan Malaysia dan laman Berita Terkini Portal Kraftangan Malaysia
 • Mengurus hebahan melalui Gerbang SMS
 • Menerbitkan Buletin Kraf 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan